Frézování komínů

Frézování komínů je cenově výhodný a velmi šetrný způsob rekonstrukce komínového tělesa. 
 

Vyfrézováním komínu zabráníte pronikání spalin skrze stěnu zděného komína

Použitím komínové frézy lze jednoduše zvětšit vnitřní rozměr komínu, kterým proudí spaliny od spotřebiče. 
 
Nechte si vyfrézovat komín spolehlivě, rychle a levně. Nabízíme vám naše dlouholeté zkušenosti s rekonstrukcí a sanací komínových systémů.

Kdy je potřeba frézovat komín?

  • průměr komínového otvoru je vůči vložce malý
  • modernizujete komín a chcete zlepšit tah komína
  • změnili jste technologii vytápění
  • budete připojovat nový spotřebič s větším výkonem či průměrem hrdla pro odvod spalin
  • chcete komín využít pro jiné účely (šachta, ventilace budovy aj.)
 

Které komíny je možné frézovat

Frézovat lze komíny z plných pálených cihel, a to rovné i uhýbané (lomené). Rekonstrukce komínu pomocí technologie frézování se provádí pouze u komínů, které jsou v odpovídajícím stavu. Komín musí být průchozí, bez uvolněných cihel či jinak narušené statiky.
 

Jak frézování komína probíhá?

Frézování komínů se provádí ústím komína ze střechy nebo otvorem z půdního prostoru. Komínová fréza při vysokých otáčkách opracuje vnitřní zdivo a vydrolí ho na drobný prach. Vnitřní průměr komínu je takto možné zvětšit až o třetinu. Z důvodu požární bezpečnosti a těsnosti se do vyfrézovaného průduchu vkládá komínová vložka odpovídající velikosti. Vyvložkováním komína se zamezí pronikání spalin a kondenzátu stěnou zděného komína.

Jaké výhody vám frézování komína přinese

Frézování komínů
Zvětšování komínového průduchu frézováním je minimální zásah do objektu, v němž se nachází. V porovnání s bouráním a následnou stavbou komína se jedná se o časově i finančně mnohem výhodnější způsob obnovy komínového systému. Frézování, montáž vložky do komínů a připojení kouřovodu se realizuje poměrně rychle, obvykle během 1 až 2 dnů.
 
Cena frézování komínů je od 1000 do 1200 Kč/bm. Vždy závisí na konkrétních podmínkách jako průměr, materiál nebo výška komína atd.

Kontaktujte nás a prodloužíme životnost vašeho komína

S vyfrézovaným a vyvložkovaným komínem získáte stejnou funkčnost jako v případě komínu zcela nového. Obraťte se na nás.